English Text

Anelodd y The Twrch Trwyth am Gymru gan addunedu i anrheithio'r wlad. Roedd Arthur yn dynn ar ei sodlau, yn ei long Prydwen. A dyna ddechrau'r erlid.

Cliciwch ar leoliad ar y map ...