English Text

Plymiodd y Twrch Trwyth i Fôr Iwerddon a nofio am arfordir Cymru. Gydag ef roedd ei dorllwyth o chwe mochyn bach, pob un âi fryd ar ddifa a distrywio. Glaniodd ym Mhorthglais ger Penmaendewi yn Sir Benfro.