English Text

Gorfodwyd mochyn o'i guddfan. Er iddo yntau hefyd amddiffyn ei hun yn ffyrnig, fe'i lladdwyd. Cafodd y cwn afael ar fochyn arall, Gwys. Gyrrwyd hwn hefyd o'i loches lle cafodd ei ddifa gan ddynion a bytheiaid. Aeth y Twrch i Ddyffryn Aman lle lladdwyd dau fochyn arall, Banw a Benwig.