English Text

Rhuthrodd y Twrch tua Llyn Llech Owain. Ymosododd dau o wroniaid Arthur, Echel Mighty Thigh a Garwyli, yn anifail. Aeth Echel i'r afael ag ef, ond cnôdd y Twrch gefn y dyn a bu farw yn yr unlle. Ac er i Garwyli neidio at wddf y Twrch Trwyth, doedd ganddo ddim gobaith yn erbyn yr ysgithrau mileinig.