English Text

Anfonodd Arthur negeswyr at arweinwyr byddinoedd Cernyw a Dyfnaint, gan ofyn iddynt gwrdd ag ef ger Llyn Lliwan. Gorymdeithiodd y byddinoedd hyn i Euas ac oddi yno i Lyn Lliwan. Dyma lle daethpwyd o hyd i guddfan y Twrch. Amgylchynwyd y creadur a, gyda help pob milwr profiadol oedd yno, fe'i gorfodwyd allan a thuag at y llyn.