English Text

Neidiodd Arthur ar gefn y Twrch Trwyth; gafaelodd Manawydan fab Llyr a Cacamwri, gwas Arthur, yn ei draed, ei droi ar ei ben a'i orfodi i lif yr afon. Sbardunodd Mabon, mab Modron, ei geffyl i'r dwr a, gan bwyso ymlaen, tynnodd y rasel o'i ben. Marchogodd Cylledr Wyllt ar ochr arall y creadur a rhwygodd y siswrn rhwng ei glustiau.