English Text

Rhuthrodd y Twrch cynddeiriog tuag Aberdaugleddau cyn troi am fferm Cynwas Cloff, lle dechreuodd ddifa gwartheg y dyn hwnnw. Ond daeth Arthur ar ei sodlau a gwneud iddo ffoi i gyfeiriad Mynyddoedd y Preseli.