English Text

Heriodd y Twrch ymosodiad yng Nghwm Cerwyn. Syllodd yn fileinig ar y gelyn, ei ysgithrau miniog, gwenwynig, yn barod. Safai Llwydog y Lladdwr a Grugyn Blewyn Arian o'r naill du iddo, â'r moch eraill yn llochesi y tu ôl i'w gorff enfawr.