English Text

Trodd y Twrch am y Mynydd Du; ceisiodd y moch loches yn y dyffryn coediog. Dilynai dynion Arthur, nes i gi ffroeni mochyn o'r enw Banwen. Gorfodwyd ef i dianc o'i guddfan gan helwyr a'r bytheiaid. Er amddiffyn ei hun yn ddewr, fe'i lloriwyd gan saethau'r dynion ac ymosodiadau'r cwn.